Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Alkoholizm a geny

W tym artykule zajmiemy się tematem alkoholizmu i jego uwarunkowań genetycznych. Obecnie wśród naukowców zdania dotyczące dziedziczności alkoholizmu są podzielone. Są jednak wyniki badań (prowadzonych pod kierownictwem prof. Płoskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), wskazujące na obecność genu z którym dziedziczy się pewne predyspozycje do nałogowego regulowania emocji.

W trakcie terapii nie jesteśmy w stanie zmienić właściwości garnituru genetycznego. Nie można jednak podporządkowywać wszystkich ludzkich zachowań predyspozycjom genetycznym. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ludzkie zachowanie jest odpowiednie kształtowanie nawyków, które następuje wskutek uczenia się. W trakcie terapii, osoba przygląda się swoim predyspozycjom i wskutek uczenia się nabywa nowych, zdrowych nawyków, które pozwalają jej, na redukcje negatywnych zachowań. Dodatkowo w ośrodkach terapii uzależnień prowadzi się zajęcia, które uczą właściwych kompetencji wychowawczych. Pozwala to na wypracowanie nawyków, które pomogą rodzicom w odpowiednim kształtowaniu zachowań swoich dzieci, tak aby minimalizować wpływ negatywnych predyspozycji genetycznych.

Badania psychologicznie dostarczają informacji, że to właśnie wychowanie najbardziej kształtuje nawyki, zachowania, sposoby radzenia sobie z emocjami u człowieka. Dodatkowo, wiadomo, że proces uczenia się obejmuje całe życie człowieka. Warto więc wychodzić z założenia, że mimo tendencji genetycznych, można w odpowiedni sposób kształtować zdrowe nawyki zarówno u młodych ludzi jak i przez całe życie

Pozwól nam sobie pomóc, telefon do nas nic Cię nie kosztuje.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48