Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Alkoholizm, a życie w rodzinie

Jak pomóc rodzinie alkoholika z pomocą Terapii Europejskiej

ostatnim artykule pisaliśmy o rodzinie w chorobie alkoholowej, o tym iż, picie osoby uzależnionej dotyka całego systemu rodziny. Nadmieniliśmy, że taka rodzina charakteryzuje się wysokim natężeniem stresu, który przezywają wszyscy: dzieci, współmałżonkowie, partnerzy i rodzice. Mówiliśmy też o tym, że każde z nich potrzebuje profesjonalnej pomocy by odzyskać równowagę psychiczną i fizyczną.

W dzisiejszym tekście przyjrzymy się temu co konkretnie przynosi rodzinie życie w wraz z osobą pijącą. Zjawisko związane z procesem przystosowania się do ciągłego przebywania w takiej sytuacji rozumiemy jako współuzależnienie. Osoba taka próbuje powstrzymać picie uzależnionego, wprowadza zmiany, które jej zdaniem mają poprawić sytuację rodzinną, jednak to co robi utrwala, a często też pogarsza sytuację.

Istotą syndromu współuzależnienia są postawy autodestrukcyjne, poczucie konieczności kontroli, nadodpowiedzialność, brak zaspakajania własnych potrzeb. Współuzależniony silnie koncentruje się na życiu osoby pijącej, zamiast na swoim. Osoby te często nie czują się bezpiecznie, przeżywają lęk o przyszłość, przestają dbać o siebie, nie realizują własnych marzeń i celów. Zatracają się na korzyść ratowania bliskiego – uzależnionego. Izolują się, rezygnują z relacji z przyjaciółmi czy znajomymi.

Istotny jest też fakt, że współuzależnienie nie dotyczy tylko choroby alkoholowej. U jego źródła mogą być inne destrukcyjne nałogi związane np. z: narkotykami, hazardem, dopalaczami, etc.

Jednak tak rozumiane współuzależnienie dotyczy osób dorosłych, które dobrowolnie weszły w związek, zaczęły go współtworzyć i obiektywnie patrząc mogą się z niego uwolnić. Dzieci nie mają takiej możliwości.

Pociechy z rodzin z problemem alkoholowym przez długie lata przeżywają olbrzymie zakłócenia poczucia swojego bezpieczeństwa. Doświadczają wielu napięć, lęku, dezorientacji, samotności i poczucia odrzucenia. Uczą się „nie ufać”, „nie mówić” i „nie odczuwać”. Nadmiar obciążeń oraz trudnych emocji serwowany dzieciom z rodzin alkoholowych przynosi chaos i zagubienie również w ich dorosłym życiu.

Przedstawione powyżej aspekty współuzależnienia i dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym są na tyle ważne, że warto poznać je głębiej i poddać refleksji. W praktyce leczenia uzależnienia – odwyku, prowadzone są profesjonalne programy pomocy psychologicznej nie tylko dla osób uzależnionych ale również współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików. Członkowie takich rodzin wymagają programów psychoterapii odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb.

Pozwól nam sobie pomóc, telefon do nas nic Cię nie kosztuje.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48