Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Dopalacze

Terapia – odwyk

Dopalacze: terapia, dzięki której zamienisz uzależnienie od dopalaczy w zdrowe nawyki

Uzależnienie od dopalaczy, tak samo jak każde inne uzależnienie, jest chorobą mózgu. Jej istotą jest psychiczne i fizyczne uzależnienie od szeregu substancji psychoaktywnych wrzuconych do jednego worka pod wspólną nazwą „dopalacze”. Uzależnienie od dopalaczy jest szczególnie groźnym nałogiem, w który znaczna część osób wpada całkiem nieświadomie. Problem dopalaczy dotyka coraz większą część społeczeństwa, w szczególności narażone na niego są osoby w stosunkowo młodym wieku.

Czym są dopalacze?

Dopalacze są określane jako nowe narkotyki to produkty o zróżnicowanym składzie, który często jest trudny do zidentyfikowania ponieważ oprócz substancji psychoaktywnej działającej na ośrodkowy układ nerwowy człowieka w podobny sposób jak dotychczas rozpoznane narkotyki, zawiera szereg innych substancji, nieznanego pochodzenia. Dopalacze mogą być produkowane przez człowieka, czyli syntetyczne, jak i pozyskiwane z roślin np. z muchomora plamistego. Dopalacze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Dopalacze mają różny sposób oddziaływania na człowieka, ale można je podzielić na 3 główne grupy:

  • o działaniu pobudzającym
  • o działaniu halucynogennym
  • o działaniu rzekomo zbliżonym do marihuany

Większość tych substancji charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. W Polsce toczy się ciągła walka między handlarzami dopalaczy a prawem ponieważ dopalacze i substancje dodatkowe w nich zawarte nie znajdują się w wykazie substancji psychoaktywnych kontrolowanych ustawą. Dopalacze wprowadzono na rynek do obrotu pod hasłem „produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia”, w związku z czym z czysto formalnego punktu widzenia nie podlegały one kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Substancje w nich zawarte nie znajdowały się na liście środków zakazanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, więc mogły być sprzedawane w legalnie działających sklepach. Handlarze dopalaczy bardzo szybko wymyślają i produkują nowe produkty o nowym składzie zaraz po tym, gdy poprzednie substancje zostaną zabronione. Tak naprawdę nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w dopalaczach i w jakich ilościach, w związku z czym nieznany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Dopalacze dodatkowo produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziałują negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły te środki. W Polsce najczęściej dopalaczami są nazywane produkty zawierające związki stanowiące pochodne substancji psychoaktywnych np. amfetaminy lub preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne. Dopalacze „są modne” ponieważ są łatwo dostępne na rynku. Można nawet nie wychodzić z domu i zamówić je sobie przez internet. Nie są to drogie produkty co jeszcze bardziej przyciąga zwłaszcza młode osoby. Bardzo łatwo można się zatruć daną substancją. Możliwe objawy zatrucia to: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca. Do poważniejszych objawów zalicza się zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, śpiączka.

Problem w leczeniu uzależnienia od dopalaczy

Leczenie uzależnienia od dopalaczy wymaga chęci poznania i zrozumienia problemu osoby chorej. Bez tego ciężko jest do niej dotrzeć. W Polsce osoby które mają problem z dopalaczami są postrzegane nie jako chorzy, tylko jako margines społeczny. Tego typu podejście do uzależnionych od dopalaczy tylko pogłębia ich problem, zamiast im pomagać. I niestety, nie chodzi tutaj tylko o otoczenie osoby uzależnionej, ale również o jego traktowanie w placówkach medycznych.

Inne podejście

Terapia Europejska jest metodą leczenia uzależnień, która bazuje na zachodnioeuropejskich oraz amerykańskich modelach pracy z pacjentem. Jej głównym założeniem jest zmiana uzależnień w zdrowe nawyki. Terapia Europejska jest wysoce skuteczną alternatywą w porównaniu do stosowanych w Polsce programów terapeutycznych opartych na podejściu strukturalnym (model Minnesota). Koncentrują się one na tym, aby uzmysłowić uzależnionemu wagę problemu poprzez wskazanie tego, co zrobił w swoim życiu złego, jaką krzywdę wyrządził swojej rodzinie. Jednym z elementów planu terapii strukturalnej są codziennie „prace domowe”, polegające na pisaniu referatów na temat swojej przeszłości. Tego typu podejście, koncentrujące się na destrukcji pacjenta zamiast na rozwiązaniu problemu, doprowadza go do potężnego poczucia winy oraz nabrania przez niego dystansu do ludzi. Stan psychiczny uzależnionych po zakończeniu terapii metodą strukturalną w znacznym stopniu tłumaczy, dlaczego aż 80 % chorych wraca do swojego nałogu w ciągu 2 lat od zakończenia leczenia.

W odróżnieniu od metody terapii strukturalnej, głównym założeniem Terapii Europejskiej nie jest wbudowywanie pacjentowi poczucia winy. Terapia Europejska polega na uświadomieniu problemu oraz wytworzeniu nowych, zdrowych nawyków, które wyeliminują dotychczasową potrzebę sięgania po używki czy nałogowe zachowania. W trakcie trwania terapii pacjenci są uczeni, w jaki sposób mogą osiągać przyjemność oraz zadowolenie z życia bez środków czy zachowań uzależniających. Dzięki odpowiedniemu podejściu do pacjenta, udaje nam się zamienić jego problem w zdrowy nawyk, a sam pacjent odczuwa psychiczną ulgę, dzięki czemu ryzyko powrotu do nałogu jest ograniczone do minimum. Dowiedz się więcej na temat Terapii Europejskiej wchodząc w ten link.

Leczenie uzależnienia od dopalacz

POMOC DLA CIEBIE

Terapia leczenia uzależnień, dzięki której wygrasz walkę z nałogiem
i więcej do niego nie wrócisz.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48