Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Narkotyki

Terapia – odwyk

Narkomania: terapia, dzięki której zamienisz uzależnienie od narkotyków w zdrowe nawyki

Narkomania, tak samo jak każde inne uzależnienie, jest chorobą mózgu. Istotą choroby narkotykowej jest psychiczne i fizyczne uzależnienie od substancji psychoaktywnych, począwszy od marihuany, kończąc na takich środkach jak amfetamina, kokaina, metaamfetamina, ekstazy, heroina i wiele innych. Stres, życie w ciągłym pośpiechu, problemy w pracy, na studiach, rodzinne … Tak właśnie powstał jeden z największych problemów XXI wieku, zwanego często „wiekiem uzależnień”. Narkomania jest problemem społecznym, który dotyka coraz większą część społeczeństwa.

O narkotykach

Narkotyk jest to substancja psychoaktywna, która oddziałuje na centralny układ nerwowy. W języku potocznym można spotkać także inne, zamienne określenia tej substancji np. środek odurzający, używka. Przyjmowane są w różnym celu np. doznania przyjemności, doświadczenia zmiany świadomości, aby osiągnąć jakiś stan emocjonalny czy też przeżyć „przygodę”. Każda substancja psychoaktywna w różnym stopniu wpływa na organizm człowieka, dlatego można wyróżnić narkotyki o działaniu:

  • pobudzającym, dodającym energii np. amfetamina, ecstasy, efedryna, nikotyna, kofeina;
  • uspokajającym, przeciwbólowym i nasennym np. kodeina, morfina, leki uspokajające oraz nasenne, heroina;
  • powodującym euforię, omamy i halucynację np. LSD, grzyby halucynogenne a także w dużych ilościach marihuana i ecstasy, rozpuszczalniki lotne.

Mówi się także o podziale na narkotyki miękkie i twarde. Do narkotyków miękkich zalicza się m.in. marihuanę, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy. Do narkotyków twardych zalicza się m.in. amfetaminę, kokainę, morfinę. Jest to podział zwyczajowy i niestosowany już ponieważ wskazuje na to, że jedne narkotyki są bardziej bezpieczne i mniej uzależniające niż pozostałe. Trzeba pamiętać o tym, że każdy narkotyk uzależnia fizycznie, psychicznie lub psychicznie i fizycznie i zażywanie go niesie ze sobą pewne konsekwencję.

Co oznacza uzależnienie fizyczne i uzależnienie psychiczne? Uzależnienie fizyczne oznacza, że w momencie kiedy brakuje danej substancji psychoaktywnej w organizmie pojawia się szereg objawów odstawieńczych i osoba zażywa ponownie daną substancję, aby zakończyć dolegliwości fizyczne. W przypadku substancji pobudzających brak jej w organizmie powoduje złe samopoczucie, rozdrażnienie, zmęczenie, senność, wzmaga się apetyt, pojawia się depresja. Brak substancji z grupy uspokajających powoduje u osoby agresję, niepokój, nerwowość, napady drgawkowe, ból mięśni, biegunkę, wymioty. Po zaprzestaniu działania substancji powodującej halucynację i omamy mamy do czynienia z takimi objawami jak zmęczenie, mdłości, zawroty głowy, problemy z koncentracją, pobudzeniem lub apatią. Uzależnienie psychiczne natomiast oznacza przymus ponownego zażycia substancji. Nie chodzi tu o dolegliwości fizyczne ale bardziej o to, iż osoba uważa, że bez tej substancji już nie jest w stanie funkcjonować.

Substancje psychoaktywne mają różne pochodzenie: naturalne lub syntetyczne, czyli wytworzone przez człowieka. Do narkotyków syntetycznych zalicza się m.in. amfetamina, ecstasy, LSD. Uważa się, że narkotyki syntetyczne są bardziej szkodliwe dla organizmu człowieka niż narkotyki naturalne. Jednakże warto pamiętać, że „czysty” narkotyk naturalny, do którego zaliczamy m.in. morfinę, heroinę, marihuanę, kokainę, także podlega obróbce mechanicznej i zostaje wymieszany z jakąś inną substancją tzw. „wypełniaczem”.
Narkotyki mogą występować w różnej formie: lotnej, płynnej, pastylki, proszku, skrętów dlatego też można je w różny sposób przyjmować np. wciągać przez nos, podawać dożylnie, palić, doustnie.

Do czego prowadzi narkomania?

Uzależnienie od narkotyków jest chorobą śmiertelną, nieuleczalną i przewlekłą. Tak, jeszcze raz podkreślamy, narkomania to choroba taka sama jak cukrzyca czy rak trzustki. Wykorzystywanie narkotyków w celach niemedycznych kończy się problemami zdrowotnymi, psychicznymi a nawet śmiercią. Szczególnie niebezpieczne są uzależnienia od narkotyków i ich długotrwałe przyjmowanie. Jednorazowe „eksperymenty” także nie pozostają obojętne dla organizmu. Narkotyki w różny sposób wpływają na mózg i postrzeganie, różni się także ich działanie na organizm.

Skutki zażywania marihuany i haszyszu. Narkotyki pozyskiwane z konopi indyjskich zawierają substancję psychoaktywną o nazwie tetrahydrokannabinol (THC). Nie wywołuje ona uzależnienia fizycznego, dlatego marihuana jest zaliczana do narkotyków miękkich. Po zażyciu mogą pojawić się: stan zrelaksowania, wzrost apetytu, wzrost wrażliwości na zapachy, smaki i dźwięki, dezorientacja, stan euforii lub zagubienia. Fizyczne skutki zażywania marihuany, to: nadmierna senność, wzmożona potliwość, przekrwienie gałek ocznych, bóle głowy, problemy z koncentracją i pamięcią, zaburzona koordynacja ruchowa, przyspieszone tętno, podniesione ciśnienie, problemy z potencją.
Skutki zażywania halucynogenów. Grzyby halucynogenne nie wywołują uzależnienia fizycznego. Mogą natomiast wywołać uzależnienie i problemy psychiczne. Na choroby psychiczne wywołane zażywaniem substancji psychoaktywnych szczególnie narażone są osoby o słabej psychice, niedojrzałe emocjonalnie, ale problemy takie, jak depresja, paranoja, psychoza mogą pojawić się u każdego. Długotrwałe uzależnienie od grzybów halucynogennych zatruwa organizm i może doprowadzić do zniszczenia nerek i wątroby.
Skutki zażywania narkotyków stymulujących. Substancje tj. amfetamina, metaamfetamina, ecstasy, pobudzają organizm psychicznie, fizycznie i emocjonalnie. Stymulują one receptory dopaminowe ośrodkowego układu nerwowego wywołując kilkugodzinną euforię. Środki z tej grupy narkotyków wywołują silnie uzależnia, w tym także fizycznie. Długotrwałe uzależnienie od narkotyków takich, jak amfetamina wyniszczają organizm i psychikę człowieka – prowadzą do udarów mózgu, zawałów serca, napadowych skoków ciśnienia, zaburzeń rytmu serca. Zespół abstynencyjny występuje 12 godzin od ostatniej dawki narkotyku i wywołuje urojenia, stany lękowe, senność, przygnębienie, a nawet myśli samobójcze.
Skutki uzależnienia od opioidów (heroina, kodeina, morfina). Przekraczają one barierę krew-mózg i mogą działać bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy uzależnienia od narkotyków tego typu to zaburzenia łaknienia, euforia, niewrażliwość na ból, obniżenie libido, bladość. Zażywanie opioidów może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, perforacji żołądka, perforacji jelit, obrzęku płuc – wszystkie te stany mogą doprowadzić do śmierci. To narkotyki twarde, uzależniające zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Po odstawieniu wywołują zespół abstynencyjny, objawiający się wzmożoną potliwością, drżeniem mięśni, agresją, stanami lękowymi, omamami, zaburzeniami świadomości, bezsennością, mdłościami, biegunką, bólem głowy, brzucha, mięśni, stawów i kości.

Należy pamiętać, że uzależnienie od jednego narkotyku nie wyklucza uzależnienia od narkotyków z innych grup substancji psychoaktywnych. Z reguły jest wręcz przeciwnie, osoba uzależniona od amfetaminy sięga również po marihuanę, czy inne środki. Narkomani w pewnym sensie „awansują” w swoim wtajemniczeniu w zażywaniu środków odurzających, początki bywają niewinne, a finał zabaw z narkotykami często kończy się tragicznie. Narkotyki wyniszczają organizm oraz prowadzą do bardzo silnych chorób psychicznych. Nie zatrzymana w porę choroba bardzo często kończy się śmiercią uzależnionego.

Na czym polega problem w leczeniu uzależnienia od narkotyków?

Leczenie narkomanii wymaga chęci poznania i zrozumienia problemu osoby uzależnionej. Bez tego ciężko jest dotrzeć do osoby chorej. W Polsce osoby które mają problem z narkotykami są postrzegane nie jako chorzy, tylko jako margines społeczny. Tego typu podejście do uzależnionych od narkotyków tylko pogłębia ich problem, zamiast im pomagać. I niestety, nie chodzi tutaj tylko o otoczenie narkomana, ale również o jego traktowanie w placówkach medycznych.

Inne podejście

Terapia Europejska jest metodą leczenia uzależnień, która bazuje na zachodnioeuropejskich oraz amerykańskich modelach pracy z pacjentem. Jej głównym założeniem jest zmiana uzależnień w zdrowe nawyki. Terapia Europejska jest wysoce skuteczną alternatywą w porównaniu do stosowanych w Polsce programów terapeutycznych opartych na podejściu strukturalnym (model Minnesota). Koncentrują się one na tym, aby uzmysłowić uzależnionemu wagę problemu poprzez wskazanie tego, co zrobił w swoim życiu złego, jaką krzywdę wyrządził swojej rodzinie. Jednym z elementów planu terapii strukturalnej są codziennie „prace domowe”, polegające na pisaniu referatów na temat swojej przeszłości. Tego typu podejście, koncentrujące się na destrukcji pacjenta zamiast na rozwiązaniu problemu, doprowadza go do potężnego poczucia winy oraz nabrania przez niego dystansu do ludzi. Stan psychiczny uzależnionych po zakończeniu terapii metodą strukturalną w znacznym stopniu tłumaczy, dlaczego aż 80 % chorych wraca do swojego nałogu w ciągu 2 lat od zakończenia leczenia.

W odróżnieniu od metody terapii strukturalnej, głównym założeniem Terapii Europejskiej nie jest wbudowywanie pacjentowi poczucia winy. Terapia Europejska polega na uświadomieniu problemu oraz wytworzeniu nowych, zdrowych nawyków, które wyeliminują dotychczasową potrzebę sięgania po używki czy nałogowe zachowania. W trakcie trwania terapii pacjenci są uczeni, w jaki sposób mogą osiągać przyjemność oraz zadowolenie z życia bez środków czy zachowań uzależniających. Dzięki odpowiedniemu podejściu do pacjenta, udaje nam się zamienić jego problem w zdrowy nawyk, a sam pacjent odczuwa psychiczną ulgę, dzięki czemu ryzyko powrotu do nałogu jest ograniczone do minimum. Dowiedz się więcej na temat Terapii Europejskiej wchodząc w ten link.

POMOC DLA CIEBIE

Terapia leczenia uzależnień, dzięki której wygrasz walkę z nałogiem
i więcej do niego nie wrócisz. Narkomania skuteczny odwyk.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48