Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

„Czym jest recovery coaching? Jego rola w procesie zdrowienia osoby uzależnionej”

Wśród wielu współczesnych form wsparcia osób uzależnionych wyróżnia się tzw. recovery coaching. Jest jedną z najbardziej skutecznych metod pomocy towarzyszących terapii odwykowej. Proces ten wykorzystuje metodę coachingu, od wielu lat będącą w świecie zachodnim podstawą rozwoju potencjału człowieka i wykorzystania wewnętrznych ludzkich zasobów, zarówno w życiu prywatnym, jak i w strukturach różnych organizacji jak np. jednostek służby publicznej czy przedsiębiorstw.

Wszechstronność metody coachingowej pozwala na jej użycie na wielu różnych polach ludzkiego życia. Profesjonalny coaching narodził się w latach siedemdziesiątych w świecie sportu, by później na stałe znaleźć swoje zastosowanie w innych środowiskach zawodowych. Wkrótce potem, drogą naturalnej ewolucji, pokazał swą skuteczność kolejnym polu – we wspieraniu ludzi we wdrażaniu zmian w ich życie prywatne. Coaching zaczął ułatwiać znalezienie nowych perspektyw w spojrzeniu na plany i marzenia, codzienne trudności, życiowe kryzysy czy problemy w relacjach z bliskimi. Pod koniec lat dwutysięcznych, w Stanach Zjednoczonych, profesjonalny coaching został zaadoptowany do pracy z osobami uzależnionymi. Tak powstał recovery coaching. Po raz kolejny metodyka ta udowodniła swą niezwykłą wszechstronność i skuteczność. Recovery coaching stanowi obecnie standard wsparcia, towarzyszący leczeniu odwykowemu. Może on być stosowany równolegle z profesjonalną terapią lub stanowić niejako formę jej kontynuacji. Coaching jest obecny w najbardziej renomowanych ośrodkach odwykowych na całym świecie.

Parę słów definicji: Coaching jest metodą opartą na wykorzystaniu wewnętrznych zasobów człowieka. W swojej formie znanej jako recovery coaching skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, jak również hazardzistów, osób współuzależnionych czy każdej innej postaci uzależnienia. Jego zadaniem jest fachowe wspieranie pacjenta w rozwijaniu przez niego solidnych fundamentów do wyjścia z uzależnienia oraz wyznaczaniu i osiąganiu celów na dalsze trzeźwe życie. Recovery coaching pomaga znaleźć motywację do rozwoju i zmian które, oprócz samej abstynencji, nadają wyjściu z uzależnienia trwały i głęboki życiowy sens.

Kiedy i jak pracuje recovery coach? Na świecie termin coaching ma zastosowanie na różnych etapach procesu zdrowienia oby uzależnionej. Recovery coach pracuje z osobą znajdującą się w trakcie terapii odwykowej, stacjonarnej bądź ambulatoryjnej, w celu wspierania jej procesu odkrywania siebie, budowania samoświadomości oraz dojrzałego, realistycznego układania planów na trzeźwą przyszłość. Recovery coach również, a w dużej mierze przede wszystkim, pomaga osobie po zakończeniu terapii odwykowej: ma on swoją rolę w wyznaczaniu przez pacjenta dalszych celów w życiu i zdrowieniu, wspieraniu go w poszukiwaniu dróg do osiągania tych celów. Wspiera pacjenta w budowaniu oraz wzmacnianiu jego wewnętrznej motywacji. W szczególnych wypadkach, recovery coachowie pracują z osobami pozostającymi w czynnym uzależnieniu, pracując z nimi nad znalezieniem pozytywnego impulsu do rozpoczęcia abstynencji i podjęcia terapii.

Jakie są korzyści dla pacjenta z recovery coachingu? Jak wspomniano wcześniej, wyniku pracy z coachem, osoba czynnie uzależniona może podjąć decyzję o leczeniu. Metoda ta również znakomicie się sprawdza wśród pacjentów będących już w trakcie terapii. Pozwala inicjować i wspierać procesy zdrowienia. Jednakże najszersze zastosowanie ma coaching wśród osób, które zakończyły leczenie odwykowe. Stanowi on wtedy formę wzmacniania i rozwijania efektów terapii. Korzystanie z coachingu na tym etapie pozwala również uniknąć powrotu do czynnego uzależnienia. Praca z coachem pozwala znaleźć osoby, które mogą wspierać pacjenta w utrzymaniu abstynencji. Recovery coach pracuje również z osobami niechętnymi udziałowi w grupach wsparcia (jak np. Anonimowi Alkoholicy). Pomaga pacjentom w wypracowaniu ich własnej, indywidualnej drogi zdrowienia, bez konieczności korzystania z pomocy takich grup. Recovery coach w swojej pracy z pacjentem nie ogranicza się jedynie do celów związanych z uzależnieniem. Podobnie w tzw. life coachingu może pomagać również we wprowadzaniu zmian i odbudowie na obszarach związanych ze zdrowiem, relacjami, pracą czy edukacją.

Czego nie robi recovery coach? Przede wszystkim coaching nie zastąpi terapii odwykowej, prowadzonej przez profesjonalnego terapeutę uzależnień. Nie jest to celem recovery coachingu. Tym samym, recovery coach nie prowadzi także diagnoz pacjentów. Recovery coaching nie jest związany ściśle z jakąkolwiek metodyką leczenia odwykowego. Stanowi on oddzielny model pracy z pacjentem, jednakże znakomicie współgrający i uzupełniający się z procesem profesjonalnej terapii odwykowej. Recovery coaching, podobnie jak metodyka Terapii Europejskiej, nie odwołuje się do traum i przeszłości pacjenta związanej z uzależnieniem, coaching nie wymaga, wręcz odżegnuje się, od analiz i zagłębiania się w przeszłość. Jego istotą jest praca w chwilą obecnej, nad wykorzystaniem wewnętrznych zasobów pacjenta do zmiany swojego życia. Recovery coaching jest to praca z pacjentem nakierowana na jego przyszłość.

Ośrodek Terapii Europejskiej w Kozłówce jest jedną z pierwszych w Polce placówek prowadzących programy recovery coachingu w ramach leczenia odwykowego. Z zaangażowaniem profesjonalnych, doświadczonych coachów, prowadzimy wśród naszych pacjentów spotkania coachingowe, równoległe do indywidualnego i grupowego procesu terapeutycznego. W naszym ośrodku recovery coaching nie stanowi zajęć obowiązkowych, jest on dostępny dla pacjentów naszego ośrodka nieodpłatnie, po konsultacji z terapeutą, na ich prośbę. Po opuszczeniu ośrodka przez pacjenta umożliwiamy również kontakt i dalszą pracę z renomowanymi recovery coachami.

Pozwól nam sobie pomóc, telefon do nas nic Cię nie kosztuje.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48