Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Skuteczne leczenie choroby alkoholowej

Na początkowym etapie alkoholizm często ma charakter, który utrudnia rozpoznanie choroby. Szczególnie osoby postronne mogą nie zauważać problemu, który stopniowo narasta. Ciężko bowiem wyznaczyć granicę, za którą kończy się sporadyczne picie w towarzyskie, a zaczyna prawdziwe uzależnienie. Dodatkowo alkoholicy świetnie ukrywają pierwsze objawy choroby, tłumaczą się koniecznością spożycia mocniejszych trunków w określonych sytuacjach: przy okazji urodzin, imienin, chrztów, komunii itd. Dopiero przy zaawansowanym poziomie nałogu symptomy stają się wyraźne, widoczne dla ludzi z zewnątrz. W którym momencie interweniować i kiedy podjąć skuteczne leczenie choroby alkoholowej?

Alkoholizm często rozwija się ukradkiem, niepostrzeżenie i długo. Z tego powodu niezwykle ciężko odnaleźć linię oddzielającą zwykłe upodobanie do napojów alkoholowych od niekontrolowanej konieczności sięgania po kieliszek.

Dodatkowym elementem utrudniającym postawienie jednoznacznej diagnozy jest niewątpliwie poczucie zażenowania, skrępowania i wstydu. Przez sporą część społeczeństwa alkoholizm wciąż jeszcze uznawany jest nie za chorobę, a za patologię, która spycha alkoholika i jego rodzinę na margines społeczeństwa, wyklucza, piętnuje i naznacza jako ludzi gorszej kategorii. Ani sam uzależniony, ani jego najbliżsi nie chcą na początku przyjąć do wiadomości, że skuteczne leczenie choroby alkoholowej jest koniecznością. Wypierają tę oczywistą prawdę dotąd, aż objawy i skutki nałogu stają się na tyle uciążliwe, że utrudniają normalne funkcjonowanie, a nawet zagrażają istnieniu rodziny.

Pozwól nam sobie pomóc, telefon do nas nic Cię nie kosztuje.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48