Uwaga! Aktualnie są dostępne miejsca na terapię stacjonarną w Ośrodku Terapii Europejskiej – Kozłówka. Podjęcie leczenia nie wymaga żadnych badań, skierowania od lekarza i ubezpieczenia z NFZ. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym

Zadzwoń do nas
+48

Kadra

Marta Kwiatkowska

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Marta Kwiatkowska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Absolwentka psychologii na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, a także wychowania fizycznego i zdrowotnego tejże uczelni. Absolwentka Szkoły Psychpterapii Uzależnień w Czarnym Borze. Ukończyła szkolenie w Warszawskim Instytucie Psychologii Zdrowia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi. Obecnie w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od 2011 r. pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Były pracownik Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi. Realizuje programy psychoterapii dla osób współuzależnionych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych oraz programów profilaktycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, zarówno w WOTUiW jak i DPS w Lublinie.
Interesuje się uzależnieniami i neuropsychologią. Zawód jest jej największą, choć nie jedyną pasją. Jeździ rowerem, podróżuje, kocha przyrodę i tenis ziemny.

Wojciech Tyburczyk

psycholog, terapeuta uzależnień

Wojciech Tyburczyk

Psycholog, terapeuta uzależnień

Absolwent studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył akredytowane przez PARPA Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. tematyce pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, pomocy rodzinom zagrożonym kryzysem, wykorzystaniu metod projekcyjnych w praktyce psychologicznej.

Obecnie pracuje jako psycholog – terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie oraz jako psycholog i członek Rady Programowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy PSOUU Koło w Lublinie. Współpracował z poradniami rodzinnymi oraz Poradnią Zdrowia KUL udzielając konsultacji psychologicznych. Od 2014 roku regularnie współpracuje z prywatnym ośrodkiem psychoterapii prowadząc w charakterze koterapeuty grupy terapeutyczne i rozwojowe.  W latach 2009-2015 był zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego – asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizując szereg zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce psychologicznej (w szczególności psychologii rodziny). Autor publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych psychologii medycznej, psychologii małżeństwa i rodziny oraz problematyki nieśmiałości.

Wybrane publikacje naukowe (autorstwo i współautorstwo):

  • Komunikowanie się z pacjentem. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację oraz bariery komunikacyjne [w:] A. Prystupa, G. Nowicki (red.) Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i uroda”, 2015
  • Pomoc psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodziny. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, Tom XV, zeszyt 2, 2013
  • Życie rodzinne, czy życie w pojedynkę osób w okresie wczesnej dorosłości? Doniesienie z badań własnych. [w:] A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, str. 25-36
  • Rodzinne determinanty nieśmiałości kobiet. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2 (9), 2009, str. 15-27
Michał Litwin

Recovery coach, life coach, trener rozwoju osobistego.

Michał Litwin

Recovery coach, life coach, trener rozwoju osobistego.

Pracuję z osobami uzależnionymi od 2012 roku. W swojej pracy kładę nacisk na budowę i wzmacnianie wewnętrznej motywacji pacjenta do procesu wychodzenia z uzależnienia. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie wykorzystania coachingu we wspieraniu procesu zdrowienia osób uzależnionych, a zwłaszcza wśród pacjentów po zakończeniu terapii odwykowej.

W placówce Terapii Europejskiej w Kozłówce prowadzę program nowatorskiej metodyki wsparcia procesu zdrowienia osób uzależnionychrecovery coachingu. Ponadto, zajmuję się prowadzeniem warsztatów grupowych mających na celu budowę i utrzymanie wewnętrznej motywacji do zdrowienia pacjentów Ośrodka, jak również indywidualnych zajęć coachingowych, z zakresu przygotowania osób uzależnionych do samodzielnego utrwalania i rozwijania nowych nawyków nabytych w trakcie procesu terapeutycznego.

Poza Ośrodkiem, zajmuję się prowadzeniem szkoleń i warsztatów informacyjnych na temat charakteru i natury uzależnienia, dla osób w życiu zawodowym mających kontakt z uzależnionymi (m.in. nauczycieli, prawników, lekarzy, policjantów). Warsztaty te mają na celu przełamywanie stereotypów związanych z tą chorobą.

Prywatnie moje pasje to kino, muzyka, historia, podróże, kolarstwo górskie i żeglarstwo.

Pozwól nam sobie pomóc. Telefon do nas nic Cię nie kosztuje.

Menu
Nasutów 181, 21-025 Niemce
Zadzwoń do nas
+48